Set dao cạo râu 5 lưỡi kép Xfit KAI (1 thân, 4 lưỡi thay thế) - hộp vuông 00006 120/1


Đơn vị tính:
Số lượng:
Giá bán:
222,000đ
Khuyến mãi giảm giá:
15%
Ghi chú: