Set dao cạo râu 5 lưỡi kép Xfit KAI (1 thân, 4 lưỡi thay thế) - hộp dài 00130 100/1


Đơn vị tính:
Số lượng:
Giá bán:
222,000đ
Ghi chú: