LION là thương hiệu sản xuất hóa mỹ phẩm nổi tiếng tại Thái Lan. Với định hướng đặt ra cho quản lý sản xuất kinh doanh. "Công nghệ y tế trong mọi nhiệm vụ" tuân thủ sứ mệnh của tổ chức. Trong hoạt động kinh doanh hàng tiêu dùng bằng cách tập trung phát triển nhân viên, sản phẩm và dịch vụ để đạt được sự hài lòng của khách hàng Và tăng cường sự ổn định của tổ chức Với chính sách quản lý Chất lượng công ty và chính sách môi trường
Phát triển sản phẩm là một trong những nhiệm vụ chính của tổ chức. Có tính đến sức khỏe tốt của nhân viên, người tiêu dùng, xã hội và môi trường là rất quan trọng. Tạo ra những đổi mới làm tăng lợi ích. Nguyên liệu được lựa chọn từ thiên nhiên có thể được thay thế. Bao gồm thiết kế sản phẩm dựa trên các nguyên tắc kinh tế Dễ sử dụng An toàn cho người tiêu dùng và môi trường. Công ty đối xử với tất cả các lĩnh vực bằng tình yêu, sự tôn trọng và uy tín. Vì vậy đã từ lâu các sản phẩm của LION được cộng đồng đông đảo khách hàng đặt niềm tin và đón nhận.