Phích nhựa 1 lít PV2


Đơn vị tính:
Số lượng:
Giá bán:
218,000đ
Ghi chú: