Miếng rửa bát Poly deli brite 505-00 (lốc 12c)

12


Đơn vị tính:
Số lượng:
Giá bán:
7,000đ
Ghi chú: