Dây buộc phơi quần áo lõi thép 10met/ cuộn FT523 12/1 bịch, 144/1 thùng

144


Đơn vị tính:
Số lượng:
Giá bán:
18,000đ
Ghi chú: