Dao gọt củ quả cao cấp kom kom 152


Đơn vị tính:
Số lượng:
Giá bán:
62,000đ
Ghi chú: