Dao gọt 2 lưỡi Yungchi, Chun-lin two way slicer


Đơn vị tính:
Số lượng:
Giá bán:
31,000đ
Ghi chú: