Dao bếp đầu vuông Series 1300N KAI Nhật Bản (1394N) 60/1


Đơn vị tính:
Số lượng:
Giá bán:
502,000đ
Khuyến mãi giảm giá:
15%
Ghi chú: