Bim tôm Fuchi 5 bịch/1t, 30gn/t

30


Đơn vị tính:
Số lượng:
Giá bán:
23,000đ
Ghi chú: